MGM Resorts và British Columbia xổ số Corp triển khai chương trình trò chơi có trách nhiệm

MGM Resorts and British Columbia Lottery Corp to launch responsible-gaming program

Chơi game có trách nhiệm và cung cấp quyền truy cập tốt hơn để giúp những người chơi có vấn đề cờ bạc là các mục tiêu chính của thỏa thuận cấp phép giữa Công ty xổ số British Columbia (BCLC) và MGM Resorts International cho một chương trình có tên GameSense, theo Las Vegas Sun </

MGM Resorts and British Columbia Lottery Corp to launch responsible-gaming program

Hai công ty trò chơi đã công bố sự hợp tác vào thứ Tư tại British Columbia tại Hội nghị cờ bạc có trách nhiệm của New Horizons.

MGM Resorts and British Columbia Lottery Corp to launch responsible-gaming program

Chương trình trò chơi có trách nhiệm khuyến khích người chơi cờ bạc áp dụng các hành vi, bao gồm đặt ra các giới hạn về thời gian và tiền bạc, có thể giúp giảm thiểu nguy cơ phát triển các chứng rối loạn cờ bạc.

MGM Resorts and British Columbia Lottery Corp to launch responsible-gaming program

Trong khoảng thời gian 5 năm, MGM sẽ quyên góp 1 triệu đô la cho UNLV’s International Gaming Institute.

MGM Resorts and British Columbia Lottery Corp to launch responsible-gaming program

Feldman giải thích rằng GameSense không chỉ nhắm mục tiêu đến các cá nhân có vấn đề về cờ bạc;

MGM Resorts and British Columbia Lottery Corp to launch responsible-gaming program

Một yếu tố khác góp phần vào vấn đề cờ bạc, sử dụng rượu và khách hàng được phục vụ đồ uống miễn phí, cũng được thảo luận tại hội nghị.

MGM Resorts and British Columbia Lottery Corp to launch responsible-gaming program

Feldman nói rằng các cuộc thảo luận thường xuyên với khách hàng và nhân viên về vấn đề cờ bạc có thể làm giảm số lượng khách hàng sẽ gặp nạn, đó là mục tiêu của chương trình.

MGM Resorts and British Columbia Lottery Corp to launch responsible-gaming program

MGM dự đoán rằng vào cuối năm, GameSense sẽ được triển khai đầy đủ tại tất cả các cơ sở kinh doanh của mình.

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *