Hiển thị 21 kết quả

Sự kiện ICE Totally Gaming ở Luân Đôn nêu bật tương lai của trò chơi – đạt kỷ lục về số lượng người tham dự trong ngành quốc tế từ ngày 2-4 tháng 2

Đây là sự kiện không thể bỏ lỡ trong ngành: 2016’s ICE Totally Gaming – chương trình đã phát triển để trở thành bệ phóng hàng năm cho sự đổi mới trò chơi. Hãy tưởng tượng tiềm năng của sự hỗn loạn – với hơn 25.000 người tham gia từ hơn 130 quốc gia, đang …