Hiển thị 3 kết quả

Sòng bạc trực tiếp tốt nhất Sunshine chịu trách nhiệm tạo ra doanh thu đáng kể cho chính phủ CNMI

Sòng bạc Trực tiếp Sunshine tốt nhất nằm ở Saipan, một phần của Khối thịnh vượng chung của Quần đảo Bắc Mariana (CNMI) mới mở cửa được hơn một năm và đã đóng góp một lượng doanh thu đáng kể dưới hình thức thuế đánh bạc cho chính phủ CNMI Sòng bạc ban đầu mở …