Hiển thị 15 kết quả

NagaCorp tính phí đồng Trung Quốc.

CMC Phnom Penh Import Export Co Ltd (CMC) được cho là sẽ đấu thầu khoản phí đàm phán không hoàn lại trị giá 40 triệu đô la cho NagaCorp Ltd để có cơ hội tham gia đàm phán độc quyền để vận hành một hoạt động khe hở tại NagaWorld ở Phnom Penh. Thỏa thuận …